Sláva a pád, prvá časť úvodu

Posted: 15 januára, 2012 in história

Odnepamäti bola árijcom vlastná sloboda, sebadôvera a odvaha. Veriac svojim silám rozšírili sa po celom svete a ich kmene ovládli každý kút sveta. Každá veľká civilizácia dávnych čias bola Ich dielom, každý pokrok, ktorý ľudstvo dosiahol vzišiel z ich snaženia. Nijaký iný národ sveta by bez ich pomoci nepokročil (aj neskoršie veľké ázijské civilizácie sú potomkami árijských kmeňov – čínska múdrosť pochádza od Tochárov, indická od juhoruských Árijcov, vojnové umenie Húnov a ich nasledovníkov od ich predchodcov Sarmatov a Skýtov). Životodarná sila, ktorou biele plemeno oplývalo a ešte stále oplýva pramení z jeho jedinečného a nenahraditeľného genetického daru, ktorým ho Príroda obdarila a nie z náhody či priaznivých klimatických podmienok.

Tí, ktorí sa povzniesli nad okolité etniká, vidiac, že ich schopnosti ďaleko prevyšujú schopnosti okolitých rás, celkom prirodzene začali veriť v silu svojho Rodu, v jedinečnosť vlastnej krvi. Najschopnejší a najodvážnejší muži sa v ponímaní spoločnosti povzniesli do role hrdinov – polobohov. Ich bájoslovie hovorilo, že výnimočný muž sa dokáže postaviť osudu. Žiadna prekážka nemohla našich prapredkov zastaviť, každý úspech, ktorý na svojej ceste dosiahli im dodával nádej a vieru vo vlastné sily. V mysli Árijca je odvaha a sloboda zakorenená odjakživa.

Kde sa vzalo v dušiach hrdých Árijcov to odporné slabošstvo dneška? Ako sme dokázali tak úboho zakrnieť, že sme svoje zeme nechali dospieť do súčasného stavu?

V priebehu stáročí vznikali veľké ríše, kde náš duch dával svetu najavo svoju veľkosť. Veľkolepé stavby, výpravy a vynálezy sprevádzali tieto výkvety bielej civilizácie. Starodávne egyptské, sumerské, perzské, indické, grécke a mnohé ďalšie a ďalšie ríše niesli rovnaké znaky a žiaľ ich sprevádzal aj spoločný osud. Ako vznikali veľké mocensko-hospodárske celky, narúšalo sa tradičné rodové usporiadanie spoločnosti. Vznik veľkých miest dával živnú pôdu pre spolužitie rôznych etník na jednom priestore. Vo veľkomestách bujneli neresti, medzi nimi aj rasové miešanie. Kríženie sa bielych pánov s ich poddanými viedlo k postupnému, ale nezadržateľnému zvyšovaniu počtu miešancov v spoločnosti, čo viedlo k markantným zmenám. Ako mizli nositelia pôvodnej civilizácie, menila sa aj tvár krajiny. V národnostne heterogénnej ríši prirodzene mizlo vzájomné puto a ich rozpadu nič nebránilo. Rasovo zmiešaná spoločnosť, ktorá podľahla samodeštrukcii, či bola rozdrvená rasovo čistými kmeňmi, taký bol obraz agonického záveru veľkých ríš.

Tento odporný hriech, chamtivosť snúbená s pôžitkárstvom, ktoré viedli k mamonárskemu hromadeniu, ktoré viedlo k hriechom ďalším a odpornejším, to sú jedny z príčin úpadku bieleho ducha. Rozkvet zhubných nerestí prostitúcie, homosexuality, honosných hostín či záhaľky v bohatstve v starovekých veľkomestách bol sprievodným javom úpadku civilizácií. Hoc prosté vrstvy sedliakov a vojakov ostávali neskazené, duch bohatých vrstiev upadal a šľachetnosť ustupovala hedonizmu.

Splynutie pôvodných priekopníkov a budovateľov civilizácie s jej užívateľmi prinieslo pre Rasu aj iné dôsledky. Početní rasový miešanci po ovládnutí civilizácie síce neboli schopní pokračovať, ovládli však jej výdobytky, ktoré boli schopné nejaký čas využívať. Hordy rôznorasových vykorenencov, spájaných vidinou spoločnej koristi, ktorým sa dostalo do rúk vojenské umenie ich bielych predchodcov, mali devastačné účinky pre široké okolie. Svedectvom takýchto krutostí boli napríklad územia postihnuté inváziami Hunov, Berberov či Turkov. Svedectvo krutostí, akých sa tieto rasovo zmiešané armády dopúšťali a vedomie porážky od nižších plemien zanechali ranu v duši árijského človeka. Vďaka Prozreteľnosti však tieto konglomeráty boli v kritickej chvíli vždy porazené či nevydržali svoju vnútornú nejednotnosť. Tak dosiahla Rasa slávne víťazstvá nad Hunmi na Katalaunských poliach, Arabmi pri Poitiers či Turkami pri Viedni.

Vďaka absencii rasového miešania našla Rasa svoj stálý domov v Európe. Vytvorila si systém hodnôt, ktoré boli reprezentované ideálmi vznešenosti, ktoré sa premietli do jej náboženských predstáv. Bohovia starých Árijcov mali vlastnosti, ktoré predstavovali archetypálne správanie sa príkladnych mužov. Boli silní, šľachetní a spätí s prírodou. Biely ľud, nasledujúc ich príklad a žijúch v rodovom usporiadaní našiel svoj šťastný domov v lesnatej Európe. Keltské, Germánske či Slovanské kmene sa množili utešenou rýchlosťou a osídľovali čoraz väčšie územia.
Veľkú zmenu prinieslo šírenie sa nového náboženstva blízkovýchodnej púšte. V multirasovej Rímskej ríši sa postupne dominujúcim náboženstvom stalo mladé kresťanstvo, hlásajúce rovnosť medzi ľuďmi. Zhýralý panovníci časom uvideli užitočnosť kresťanstva pre svoje ciele. Jediný boh znamenal centralizáciu moci.

Ako biele národy prenikali na územia Rímskej ríše a neskôr ju rozvrátili úplne, ich vládcovia z taktických dôvodov začali inklinovať ku kresťanstvu. Kresťanstvo vládcom ponúkalo dovtedy neslýchanú mieru nadvlády nad ostatnými členmi svojho Rodu. Predstava kráľa ako pomazaného vládcu s neoddiskutovateľným právom vládnuť ostatným bola lákavejšia než zvoleného náčelníka rodových družín. Chamtivosť vladárov zvíťazila nad blahom Rodu – častá príčina úpadku (nielen) bielych národov. Zo slobodných mužov sa stávajú pokorní poddaní kráľa z vôle božej. Miesto tradičného rodového usporiadania sa prechádza k feudalizmu. Bratovražedné koristnícke výpravy v mene cirkvi na dlhé desaťročia ovládnu Európu.

Prijatie viery, že máme milovať tých, čo nám ubližujú, považovať cudzích za svojich blížnych a že všetci ľudia sú deti božie zákonite potláčalo hrdosť, odvahu a slobodu v árijských dušiach. Kresťanská viera skazila árijskú dušu a pripravila ju na prijímanie omnoho zhubnejších humanistickejších myšlienok v ďalších epochách.

Komentáre

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s