Archive for the ‘ekológia’ Category

Lykožrút cigánsky

Posted: 8 decembra, 2010 in ekológia

Už od konca 19. storočia a začiatkom toho 20. sa územie Slovenskej republiky začalo postupne zabezpečovať na právnej úrovni a vznikajú nové prírodné rezervácia a chránené oblasti. Prvým a vlastne najstarším kontinuitným chráneným územím na Slovensku čiže od roku 1895 je Ponická huta spolu s NPR Príboj. O niekoľko rokov neskôr ( 1955 ) bol prijatý zákon o štátnej ochrane prírody, na ktorého základe sa začala systematicky budovať a zabezpečovať štátna ochrana prírody. Na základe prijatého zákona č.1/ 1955 Zb. z. boli postupne vyhlásené 4 národné parky, 16 chránených krajinných oblastí a vyše 899 chránených viac menej izolovaných území s podstatne menšou rozlohou.
V súčasnosti pribudlo jednak na rozlohe chránených území, zákonov týkajúcich sa ochrany a zveľaďovania životného prostredia ako aj „osôb“, ktoré nemajú zľutovanie s ničím.  (viac…)