Archive for the ‘história’ Category

Sláva a pád, prvá časť úvodu

Posted: 15 januára, 2012 in história

Odnepamäti bola árijcom vlastná sloboda, sebadôvera a odvaha. Veriac svojim silám rozšírili sa po celom svete a ich kmene ovládli každý kút sveta. Každá veľká civilizácia dávnych čias bola Ich dielom, každý pokrok, ktorý ľudstvo dosiahol vzišiel z ich snaženia. Nijaký iný národ sveta by bez ich pomoci nepokročil (aj neskoršie veľké ázijské civilizácie sú potomkami árijských kmeňov – čínska múdrosť pochádza od Tochárov, indická od juhoruských Árijcov, vojnové umenie Húnov a ich nasledovníkov od ich predchodcov Sarmatov a Skýtov). Životodarná sila, ktorou biele plemeno oplývalo a ešte stále oplýva pramení z jeho jedinečného a nenahraditeľného genetického daru, ktorým ho Príroda obdarila a nie z náhody či priaznivých klimatických podmienok. (viac…)

Prinášame Vám článok z katolíckeho blogu Dielňa sv. Jozefa (link nájdete vľavo dole medzi odporúčanými odkazmi). Napriek tomu, že sa s článkom ani s uvedeným blogom nestotožňujeme v mnohých otázkach, prinášame zaujímavý a hodnotný príspevok.

Pred nedávnom odhalili v Ružomberku pamätnú tabuľu katolíckemu kňazovi Jánovi Ferenčíkovi. Strojcom tejto akcie bol Ružomberský katolícky kruh a jeho cieľom bolo uctiť si pamiatku kňaza, ktorý sa významne zapísal na poli náboženskom a sociálnom do dejín Ružomberka. Tabuľa bola osadená, pamiatka uctená. Ale ešte ani poriadne nevyschli chemické kotvy, ktorými bola tabuľa prichytená a už sa ozvali bdelí strážcovia demokracie a tolerancie. (viac…)

Vojtech Tuka

Posted: 16 januára, 2011 in história, osobnosti

(viac…)

Prítomnosť Turkov v Karpatskej kotline predstavuje najdlhšiu inváziu neeurópskeho a nekresťanského etnika v strednej Európe. Ich okupačné a devastujúce nájazdy pustošili juhovýchodnú i strednú Európu od 13. storočia až po koniec 19. storočia, kedy tento „chorý muž“ vtedajšej Európy postupne zomrel.

Turecká expanzia má svoje počiatky v raste dominancie osmanských Turkov v priestoroch Prednej Ázie. Osmanské vojská prvýkrát vstúpili na európsku pôdu v roku 1354, kedy sa zúčastnili sporov o byzantský trón. (viac…)

Osud rodiny Randyho Weavera

Posted: 26 augusta, 2010 in história, spoločnosť

Keď sa v roku 1983 rodina bývalého vojaka a továrenského robotníka Randyho Weavera presťahovala do hôr v severnom Idaho, jednom z mála posledných belošských oblastí v USA, konala tak v nádeji, že unikne skazenému svetu a bude svoje deti vychovávať k čestnému životu a skutočným hodnotám, ďaleko od morálneho bahna multikultúrnych veľkomiest. (viac…)

BEŠTIALNY ZLOČIN TISÍCROČIA.

Posted: 28 apríla, 2010 in história

Jeden z minulého storočia najväčších zločinov, a pravdepodobne jeden z najväčších zločinov páchaných na ženách v histórii, bolo masové znásilňovanie žien v okupovanej Európe po židovsko-komunistickom víťazstve v roku 1945. Násilníci boli hlavne vojaci Červenej armády aziatske vojsko z ďalekého východu stredoázijských republík Sovietskeho zväzu. Je mi ľúto povedať, že veľa násilníkov boli aj muži z našej vlastnej rasy, Angličania a Američania. Toto beštialne besnenie bolo povolené a povzbudzované k nemu”spojeneckou politikou”vedenou medzinárodnym židom, ktorí

(viac…)

Prvý ponovembrový martýr alebo obeť zmanipulovaného súdnictva – aj tak nazývajú Martina Šavela. Meno národného aktivistu z 90. rokov vzbudzovalo odvahou jeho nositeľa obdiv a úctu širokej verejnosti a zároveň nevraživú nenávisť všetkých odporcov slovenskej národnej myšlienky.

JUDr. Martin Šavel bol podľa svojich súčasníkov charizmatický muž so silným hlasom, ktorého charakterizovala fantastická odvaha a nezlomná vôľa. Práve neústupčivý postoj voči všetkým protivenstvám a podlostiam zo strany jeho odporcov a úžasná vytrvalosť z neho spravili medzi ľuďmi legendu. JUDr. Martin Šavel odolával súdnym sporom vedeným voči jeho osobe viac ako dvanásť rokov. Zomrel 6. januára 2003.

Martin Šavel bol vlastníkom vydavateľstva Agres. Toto vydavateľstvo vydávalo napríklad aj časopis Hlas Slovenska, ktorý bol významným šíriteľom myšlienky samostatnej Slovenskej republiky, ktorú sa podarilo obnoviť 1. januára 1993. Vydavateľstvo vydalo začiatkom 90.tych rokov dnes v predaji v podstate nedostupné knihy “Kniežatá zloby – Protokoly sionských mudrcov” a “Genéza sionizmu”. (viac…)