Archive for the ‘spoločnosť’ Category

V apríli rakúska ideopolícia uskutočnila záťahy proti pronárodne zmýšľajúcim Nemcom v Rakúsku. Po sérii domových razií skončili za mrežami traja muži, medzi nimi aj dlhoročný líder rakúskej nacionalistickej scény Gottfried Kussel. Polícia uskutočnila raziu v jeho byte, kde sa nachádzala aj jeho manželka a tri malé deti. (viac…)

Prinášame Vám článok z katolíckeho blogu Dielňa sv. Jozefa (link nájdete vľavo dole medzi odporúčanými odkazmi). Napriek tomu, že sa s článkom ani s uvedeným blogom nestotožňujeme v mnohých otázkach, prinášame zaujímavý a hodnotný príspevok.

Pred nedávnom odhalili v Ružomberku pamätnú tabuľu katolíckemu kňazovi Jánovi Ferenčíkovi. Strojcom tejto akcie bol Ružomberský katolícky kruh a jeho cieľom bolo uctiť si pamiatku kňaza, ktorý sa významne zapísal na poli náboženskom a sociálnom do dejín Ružomberka. Tabuľa bola osadená, pamiatka uctená. Ale ešte ani poriadne nevyschli chemické kotvy, ktorými bola tabuľa prichytená a už sa ozvali bdelí strážcovia demokracie a tolerancie. (viac…)

Drážďany 2011

Posted: 23 februára, 2011 in spoločnosť

Ako tradične aj tento rok usporiadali saskí nacionalisti pietnu spomienku na obete barbarského bombardovania Drážďan. (viac o skaze Drážďan: http://odpor.org/index.php?page=clanky&kat=&clanek=556 ) Celá akcia sa žiaľ, ako tradične, niesla v duchu antifašistickej blokády. Všade v meste bolo možné vidieť skupiny ľavicových pomätencov, ktorým vadilo, že si niekto chce v pokoji uctiť pamiatku padlých (paradoxne pravdepodone aj ich vlastných) predkov, ktorí zahynuli nie na bojisku, ale v pivniciach vlastných domov. (viac…)

Trest smrti: Áno? Alebo nie?

Posted: 11 januára, 2011 in spoločnosť

Pri trestoch smrti je verejná mienka rozdelená na dva tábory. Na zástancov spravodlivosti, podľa ktorých si vinníci svoj údel naozaj zaslúžia a obhajcov morálky, ktorí v súlade s Medzinárodnou chartou ľudských práv tvrdia, že právo na život je základné a neodňateľné právo každého človeka. (viac…)

Prítomnosť Turkov v Karpatskej kotline predstavuje najdlhšiu inváziu neeurópskeho a nekresťanského etnika v strednej Európe. Ich okupačné a devastujúce nájazdy pustošili juhovýchodnú i strednú Európu od 13. storočia až po koniec 19. storočia, kedy tento „chorý muž“ vtedajšej Európy postupne zomrel.

Turecká expanzia má svoje počiatky v raste dominancie osmanských Turkov v priestoroch Prednej Ázie. Osmanské vojská prvýkrát vstúpili na európsku pôdu v roku 1354, kedy sa zúčastnili sporov o byzantský trón. (viac…)

Tekuté klamstvo

Posted: 4 decembra, 2010 in spoločnosť

Nenávidíme užívateľov drog, pohŕdame nimi ,neraz sa dostávame do konfliktov s drogovo závislými ľuďmi . Moralizujeme na každom kroku a pritom si samy neuvedomujeme fakt, že sme tiež užívateľmi drog. Ako to?
Najstaršia a najznámejšia droga ľudstva – alkohol. Kde ho teda zaradiť? Medzi pochutiny, potraviny určite nie. Alkohol je považovaný za tvrdú a silne návykovú látku. Má tie isté vlastnosti ako ktorákoľvek nelegálna droga: napr. zlepšuje našu náladu, odstráni pocity úzkosti. Práve po alkohole siahame ak sa chceme zabudnúť na silné životné udalosti. O tom že poškodzuje naše zdravie z vnútra, ale aj z vonku niet ani reči, ničí naše vzťahy, rodiny. Práve alkohol je treťou najčastejšou príčinou rozvodovosti na Slovensku.  (viac…)

Pseudodemokracia

Posted: 3 decembra, 2010 in ekonómia, spoločnosť

Ideály demokracie zo starovekého Grécka sú dávno preč, avšak systém ktorý tu momentálne funguje sa takým názvom tituluje, hoc má s pravou demokraciou pramálo spoločné. Nielenže je právo na svoj názor a jeho slobodné šírenie obmedzené len na tie názory, ktoré sa establishmentu hodia, ale občan – volič, ktorý je oficiálne prezentovaný ako základný prvok tohto systému s tým nemá reálnu možnosť niečo spraviť. Vláda spolu s médiami a skrytými silami riadiacimi politiku mu postupne odoberajú čoraz viac právomocí pomocou obmedzovania ponuky politických strán na tie, ktoré sami ovládajú. (viac…)