Archive for the ‘história’ Category

V dnešnej dobe sme svedkami toho, ako biele ženy bez hanby obcujú s mužmi cudzej krvi, či dokonca s nimi majú deti a sobášia sa s nimi. O tom, že takýto hlboký úpadok morálky bol pred mnohými rokmi nepredstaviteľný svedčí aj zaujímavý príbeh staroslovienskej princeznej Dobroslavy, ktorá radšej položila svoj život, než by prijala islam a vydala sa za moslima a tým zradila svoj rod. (viac…)

Holocaust, genocida nebo co?

Posted: 12 decembra, 2009 in história

V Rusku při spodním toku Volhy, v Kazachstánu, v oblasti Kubaně, ale obzvlášť na Ukrajině přišlo v letech 1932/1933 o život až na sedm miliónů lidí při strašlivém hladomoru. Ukrajinci těmto ještě dnes traumatizujícím událostem říkají „Holodomor“, což v němčině znamená tolik jako „nechat zemřít hladem“. Vytýkají tehdejšímu sovětskému vedení generálního tajemníka komunistické strany Josefa Stalina, že tím spáchalo genocidu. (viac…)

Staroslovanské runy

Posted: 26 novembra, 2009 in história

Pred príchodom Cyrila a Metoda, v dobách predkresťanských, používali naši predkovia, rovnako ako mnohé iné európske národy runové písmo. Starí Germáni toto písmo nazývali vendic runic. Runové nápisy sa u starých Slovanov zachovali predovšetkým na modlách a na predmetoch náboženského významu. (viac…)

Územie krajiny bolo riedko obývané černošskými kmeňmi. Koncom 19.ho storočia začalo byť kolonizované belochmi z Veľkej Británie a Holandska pod vedením Britskej Juhoafrickej spoločnosti. Od roku 1902 sa tu začala uplatňovať rasová separácia černošského a belošského obyvateľstva vo verejnom živote. Po páde britského impéria krajina v roku 1966 pod vedením farmára Iana Smitha vyhlasuje nezávislosť. Za rasistický režim sú na krajinu uvalené sankcie a nie je uznaná OSN. Napriek tomu sa belochmi vedenej krajine podarí dosiahnuť vybudovať vyspelú civilizáciu. Úroveň vtedajšej Rodézie môžete vidieť na tomto videu: (viac…)

S postupným rozvojom slovanskej spoločnosti na našom území začala vznikať aj potreba vyššej organizácie. Tak sa roľnícke občiny postupne začali meniť na kmene. Špecifikom nášho územia bola aj sústavná hrozba Avarských nájazdníkov, ktorá nútila Slovanov k obrane. Tak začali vznikať kmeňové spojenectvá a zväzy. Ich zavŕšením bol vznik Samovej ríše v roku 623… (viac…)

Nefalšovaná genocída

Posted: 30 júla, 2009 in história

V dnešnej dobe v televízii dookola omieľajú jedno a to isté, sú o tom vydávané knihy, natáčané filmy a usporadúvané besedy, ba dokonca prijímané zákony na túto tému, hoci… (viac…)

Ako každé právo, aj slovanské právo bolo prvotne právom zvykovým, nepísaným. Typickou črtou archaických právnych systémov je predovšetkým to, že vychádzajú z morálnych zásad a zvykov, často spojených a podopretých určitou vierou v nadprirodzeno, mysticizmus alebo náboženstvo. (viac…)