Archive for the ‘ekonómia’ Category

Začiatkom 19. storočia bolo Japonsko strnulou a izolovanou krajinou. Spôsobilo to 200-ročné uzavretie krajiny pred svetom. V tomto období si krajina zachovávala črty feudálnej spoločnosti, podobajúcej sa na európsky stredovek. Pôda patrila  bohatej oligarchii, ktorá ovládala skupiny oddaných samurajov (privilegovaných bojovníkov). (viac…)

Jedným z najzávažnejších, ba dokonca ho možno označiť za hlavný dôvod neudržateľnosti a neprehľadnosti kapitalistického systému je mechanizmus emisie a distribúcie peňazí. Systém centrálnych bánk požičiavajúcich z ničoho vyrobené peniaze komerčným bankám je monštrom, ktoré musí jedného dňa pohltiť samo seba. Ako to funguje? (viac…)

Banková mafia

Posted: 20 júla, 2009 in ekonómia

”Nie sme taký hlúpy viazať našu menu zlatom, lebo my nemáme žiadne zlato, ale za každú vydanú Marku garantujeme equivalentnú prácu, ktorá sa rovná jej hodnote ,alebo hodnote vyprodukovaného tovaru…..smejeme sa naším predchodcom a ich finančným inštitúciám, ktorí držali mienku, že hodnota peňazí je regulovaná zlatom, ktoré vraj leží v štátnej banke.” (viac…)