Boers – Pád Bielej Južnej Afriky pre bankovu mafiu.

Posted: 5 júna, 2010 in spoločnosť

Opäť prosím ospravedlňte gramatiku, článok nám zaslal priateľ zo zahraničia.

Najnovšie vydanie ANC ( Afrikan Negro Communist ), publikácia vládnucej černej strany, zverejnila znepokojujúci čánok s názvom: Základná Revolučá Lekcia: Nepriateľ prašľapuje, ale aj tak zostáva nepriateľom. Toto skutoče zjednocuje všetkých belochov v Južnej Afrike ako nepriateľ černeho režimu, Bieli sa vraj usiluju o zvrhnutie tzv. ANC, černej komunistickej vlády.
Týmto démonizujú všetkých belochov, aj mozgovo mŕvych liberálov, ktorí ešte stále podporujú ANC- černych vraždiacich komunistov, ktorí este stále veria na židodemokraciu.
Keď sa židodemokrati-komunisti chytajú moci, vytvoria tzv. Pravicu a Ľvicu, mediami tak manipulujú ľdí doprava a doľva, že väčina ľdí ani nevie č sa vlastne okolo nich deje. Tak je to aj Južnej Afrike, kde za ANC a DA starnami stoji Židovsko-rabínska, Banková Mafia.
Nová tzv. opozičá strana proti ANC je Demokratická Aliancia (DA) a jej finančíkom a predsedom židovkou Helenou Suzmanovou a patrónom strany, židom Harrym Oppenheimerom, ktorý ešte donedávna bol zastáncom a agitátorom ANC- komunistov. V skutočosti, Harry Oppenheimer sám, v roku 1994 sa chválil, že bol “tichý motor, ktorý poháňl ANC”. (USA Today 20. júna 1994).
Propagandou na celý svet urobili židia z vraha Mandelu, nositeľ Nobelovej židovkej ceny za mier a prezidenta JAR. Mandela bol vrah a dostal doživotie za bombové útoky na vlaky a autobusy.

Černy komunisti z ANC sa bohato odmenili Oppenheimerovi. ktorí je agentom Rothschildovej židovskej mafie, finančé vražedné impérium, ktorému černi komunisti prakticki odovzdali bohacstvo južnej Afriky, č nadobudli Bieli Afričnia, tí ktorí vybudovali Južnú Afriku. Černi komunisti pri prevzati moci poskytli poburujúce obchodné zvýhodnenia, prenos bohatstva starého štátu JAR, do rúk židovskích finančíkov, čže medzinárodnej židovskej bankovej mafie. V tomto procese sa hrsť černych oligarchov obohatila za ktorými stojí zase hŕtka židov, operujúca ako vždy za oponou, aby pomaly vyciciali ekonomiku a bielu krv, kým ešte teče.

Anton Rupert, afrikánsky podnikateľ& mediálny magnát, tajný žid. Tento miliardár vďč za svoje bohatstvo kriminálnej dvojici,Oppenheimer-Rothschild. KeďBieli Afrikanas otvorili dvere Oppenhimer-Rothschildovému finančícstvu do Južnej Afriky ,bol to najlepší krok aký kedy urobili, Anton Rupert hral hlavnú úlohu ako Judášova-koza, doslova vedol nevedomí ľd na jatky. Rupert je agentom satanského Rothschilda ,kráľ židovskej Bankovej Mafie. Ako agent pre Rothschilda, Rupert bol zakladajúcim čenom Medzinárodného Menového Fondu(MMF),čiže Medzinárodnej Ždovskej Bankovej Mafie.

Boerevolk-spolok Bielich Afričnov je pod neustálym útokom, akože sú rasisti, fašisti, lebo len oni sa postavili proti odovzadniu moci do rúk černych komunistov a len oni sú ta pravá opozícia proti černemu, židovsko-komunistickému teroru a systematickému vyvražďvaniu bielich. Černa komunistická vláda uvalila na Bielich tzv, Affirmitive Action, č je uprednostňvanie črnochov, Stalinsko-Židovská taktika.

Anonymný autor, ktorý sa volá Thabo Mbeki sám, zdôrazňje, že ANC zamietli návrh na assasináciu všetkých čenov bývalého režimu, pravej opozície, ale vždy je to na stole ANC ako varianta práve teraz, keďsa im podarilo vymeniťBielich dôstojnikov armády za černych, ako aj skoro celý armádny personál.

“Operacia

Vula” alebo “Uhuru,” Noc dlhých nožov sa plánuje na jednu noc a potom pokračvaťvo vraždení, kým černe hordy vrahov úplne očstia krajinu od bielej rasy.

Rasová vojna v Južnej Afrike už je v plnom prúde, len židom ovládané media vám to ešte nedali vedieťani naša Želatinová vláda, ktorá sa prebieha z ľva do prava, kto viac ukradne, alebo sa strč hlbšie židovi do zadku.

ANC- černi komunisti sú gilotína, najatý vrah pre bankovú mafiu, mučnia a vraždy sú ako šoková terapia, hrôza, terorizovaťbielich, vzdaťsa svojej krajiny, aby si zachránili život. Brutálnej kampani etnických čstiek, teraz sú zväčia obeťu tí slabší bieli liberáli, č volili za černu vládu, ale na tých silnejších so zbraňu si črnosi tak netrúfnu a zbabelo od nich utekajú. K dnešnému dň došlo k viac než 30 000 brutálnym vraždám, hôzostrašnému mučniu,vraždy poľohospodárov a ich rodín a celkovej odhadovanej výške 50 000 vrážd bielej populácie ako celok od roku 1995. Mestské vraždy sa čraz viac podobajú mučniam a vraždám na farmách. Medzitým židom ovládané medzinárodné média a OSN sa pozerajú inným smerom a uškierajú sa, akoby sa ničnedialo.

ANC-černa komunistická zberba, ešte podnecuje a podporuje toto vraždenie a rast kriminality, nekontrolovaným černym prisťhovalecstvom ako sú, kilometrové nestrážené diery Juhoafrických haraníc. Treba však pripomenúť že ANC opakovane vypustila desiatky tisíc zločncov z väzenia – okolo 70.000, keďMandela sa stal prezidentom, a 40.000 na oslavu nedávnych narodenín Mandely, atď Okrem toho , väznice sú preplnené tak, zločnci buďnie sú vôbec stíhaní, alebo hneďprepustený . V roku 2006, armáda najmenej 63 000 černych vrahov bola prepustená kôli preplneniu väzníc. Vrahovia sú čsto prepustený na kauciu R500-č je 50 JEWRO, alebo 70 $ !

Okrem toho, ANC má slogany, ktoré podporujú bielu genocídy, viď “Jeden osadník, jedna guľa!”, A “Zabi farmára, zabi Boera!” Tieto heslá sú teraz čsto skandované na zhromaždeniach černych vrahov. Černi spievajú piesne, ktoré sú prísahou zabiťbielich farmárov, Boers ako “Bulala AmaBhulu,” a prezidentský kandidát Jacob Zuma spieva “Awulethe Umshini Wami “(Daj mi zbraňzabijem farmára), medzi ostatnými.

Všetko č je v krajine zlé, ešte aj katastrofálny úpadok ekonomiky a všadeprítomná kriminalita sa zvádza černo-shizofrenicki-žido-komunistickou vládou za neustálej propagandy na bielu vládu tzv. “dedičtvo bieleho rasizmu” Typickí černi vrahovia tejto genocídy mučnia bielich su ľdoopi, mladíci pod 20 rokov. To znamená nikto z nich nežil za bielej vlády. Títo mladí mozgovo mŕvi vrahovia, ktorí sú očovaní košernou nenávisťu anti-bielej propagandy a vrodené gény robia týchto črnochov neskrotné vraždiace šialené beštie, schopné nehoráznych “zločnov z nenávisti” proti bielim.

Namíbijské diamantové bane & minister pre energetiku Erkki Nghimtina & Nicky Oppenheimer-ŽID, predseda De Beers Group- podpísali dohody o vytvorení Namíbia Diamond Trading Co ,pod vedením židovskej bankovej mafie,Tel Aviv,Kikestan.

Aliancia ANC s bankovou mafiou, vytvorila niekoľo černych milionárov, ale za každým černym milionárom stojí košerný agent Tel Avivu. Devädesiat deväť9 percenta černych sa má oveľ horšie ako za vlády bielich. Avšak, zhoršujúca životná úroveňsa berie ako “dedičtvo bieleho apartheidu”nenávisťa závisťvoč všetkému č je Biele, to je denné, košerné vymývanie aj tak prázdnych mozgov .

Košerní Oppenheimerovci, ryžovač zlata a diamantov, košerná ober klasa Oppehimerovcov v JAR , je agentom diabolsko-košernej ultra trilionárskej rodiny satana Rothschilda. Prostrednicstvom médii organizovali štvavú dlhoročú kampaňproti tzv. aparteidu,bielim separatistom len pre židovskú nenávisťbielej rasy a nekonečou vášnivou láskou k zlate, diamantom a peniazom, sa im podarilo presvedčťbielich liberálov, lebo tí hlasovali za odovzdanie moci černym komunistom a ich sponzorom z Tel Avivu a Jew Yorku.

Boers-Bieli farmári boli prvou obeťu slintavých beštii košerného getta a ich nekonečou láskou k majetku pre synagogu satana. Bieli nacionalizmus je jediná prekážka pre internacionálnu Bankovú mafiu, preto sa musia zbaviťposlednej bašty Bieleho vlastenecstva a nacionalizmu v JAR, potom v plnom prúde rozbehnutej kampani zničťbielu Európu a č zostalo z mozgovo mŕvej bielej USA. Miesto pre naše biele deti, už má pre nás žid pripravené v plánovanom globálnom hladomore Gulag Archipelago.

Dnes hladujúca černa masa v Sudane, Somalsku, Kongu, Rodézii-Zimbabwe atd. hladuje, lebo vyvraždili bielich chlebodárcov pod taktovkou medzinárodních rabovacích barónov, ktorí pre hrudku zlata, vyvraždia aj celú zemeguľu, alebo otrokmi vykopú nový Grand Canyon. Málo kto vie pravdivú históriu Bielej Južnej Afriky, keď katolíckou církvou prenasledovaní kresťnia z Holandska, Dánska, Nemecka atd. utiekli do Južnej Afriky a usadili sa tam, kde nebolo žiadneho černocha a do 2000 kilometrov, bola to prakticky buš, pustatina. Keďsa začali zmáhať a vyudovali prvé mestá, tak až vtedy sa začali objavovať černi, keďvideli lacnú korisť Keď objavili zlato a diamanty a zvesťsa dostala k židom v Londýne, royálni z židia Buckinghamu najprv ozbrojili črnochov z kmeň Zulu a tí viedli veľ krát neúspešnú vojnu proti Bielim kresťnom. Až židom ovládané anglicko napadlo v roku 1899 JAR. Beštialna, zo strany anglicka, Anglo-Boerska vojna 1899-1902, vyvolaná krvilačými židmi v záujmame, získaťkontrolu ťžby nerastného bohatstva v Transvaaliji, vtedy pravým kráľom anglicka satanom Rotschildom, ktorý od roku 1694 je vlastníkom, tzv. Britského impéria, nebolo nič inné, len keď bieli mozgovo mŕtvy angličnia rabovali svet pre pár slintavých židov v Londýne. Po Anglo-Borskej vojne, Milner, židovskí paholok z Londýna, mal za úlohu vyvraždiť Boers na veky vekov. A tak to je stále až do dnes, keď nová generácia potomkov satana, Rothschilda vraždí nielen Bielu JAR, ale všetky biele krajiny sveta. Biela Európa sa celá zrazu otvorila imigracii z afriky, aby naše Biele deti boli vraždené na uliciach, aby naše Biele dcéry, sestry a matky, boli znásiňvané a vraždené ! Či sa Vás niekto pýtal z tej židom riadenej Slovenskej vlády, či chcete za suseda parazita černocha ? Cigáni majú radi teplo, tak čo ich tak vyviesťdo Afriky a Bielich z Afriky priviesťna Slovensko. Čo Vy na to pán Slota? A vy Slovenská bábková vláda a liberáli ako ľdia proti rasizmu a zdravému rozumu, za naše peniaze, by ste si mali kúpiťlístky na Svetový šampionát vo futbale JAR 2010 , tam vás ten rasizmus prejde ako psa auto.

L.M.Dzurja

Komentáre
  1. Kobok píše:

    Na ciernych sa vari voda ako prichadza na psa mraz.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s