NEOHLÁSENIE ZHROMAŽDENIA NIE JE OKAMŽITÝM DÔVODOM NA ROZPUSTENIE ZHROMAŽDENIA !!!

Posted: 17 augusta, 2009 in právo

Zhromaždenie, ktorého sa národní aktivisti zúčastnili v Šarišských Michaľanoch, bolo zhromaždením neohláseným. Uskutočnilo sa tak kvôli krátkosti času, ktorý uplynul od brutálneho útoku, pri ktorom prišiel nevinný muž o oko.

Je však neohlásenie zhromaždenia dôvodom na jeho rozpustenie? Odpoveď poskytuje zákon 84/1990 o zhromažďovaní. Podľa § 5 je zvolávateľ povinný oznámiť zhromaždenie obci. Oznámenie sa má doručiť minimálne 5 dní pred plánovaným zhromaždením, v odôvodnených prípadoch je však možné prijať oznámenie aj v kratšej lehote.

NEOHLÁSENIE ZHROMAŽDENIA VŠAK NIE JE OKAMŽITÝM DÔVODOM NA ROZPUSTENIE ZHROMAŽDENIA !!!

Paragraf 12 zákona o zhromažďovaní totiž hovorí-

Zhromaždenie, ktoré sa koná bez toho, že bolo oznámené podľa § 5,bude spôsobom ustanoveným v odseku 1 rozpustené  ak nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 10 ods. 1. až 3. To platí aj pre zhromaždenia, ktoré neboli zvolané. Zodpovednosť zvolávateľov za priestupok nie je dotknutá, aj keď zhromaždenie nebolo rozpustené.

Zákon teda PRIPÚŠŤA MOŽNOSŤ KONANIA NEOHLÁSENÉHO ZHROMAŽDENIA!!!

Paragraf 12 odkazuje paragraf 10, kde sú vymenované dôvody, pre ktoré je možné zhromaždenie, či už ohlásené alebo neohlásené rozpustiť:

Obec, ktorej sa zhromaždenie oznámilo, ho zakáže, ak by oznámený účel smeroval k výzve:

  • popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov
  • dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti
  • inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná

Zhromaždenie ohlásené nebolo, ale to nebol zákonný dôvod na rozpustenie zhromaždenia! A NEDOŠLO ANI K INÉMU PORUŠENIU ZÁKONA!!! Zhromaždenie bolo pokojné do doby bezdôvodného zásahu polície, čo potvrdí nie len každý účastník, ale aj osoby, ktoré sa zhromaždenia zúčastnili iba ako nezaujatí pozorovatelia! Násilnosti zo strany jednotlivcov nastali až po  BEZDÔVODNOM napadnutí zhromaždenia políciou!

A ak by aj došlo k páchaniu trestných činov, zhromaždenie možno rozpustiť až v prípade ak sa nepodarilo zaistiť nápravu iným spôsobom, najmä zákrokom proti jednotlivým páchateľom.

Videl niekto na zhromaždení v Šarišských Michaľanoch zasahovať políciu proti jednotlivcom? NEVIDEL, PRETOŽE K ŽIADNEMU PÁCHANIU TRESTNÝCH ČINOV TAM NEPRIŠLO, minimálne do doby napadnutia účastníkov políciou!

Je preto naozaj minimálne na zváženie, či pri zásahu proti zhromaždeniu nedošlo k porušeniu zákona o zhromažďovaní zo strany obce a polície!

PRETOŽE V ZMYSLE ZÁKONA O ZHROMAŽĎOVANÍ, SAMOTNÉ NEOHLÁSENIE NIE JE OKAMŽITÝM DÔVODOM NA ROZPUSTENIE ZHROMAŽDENIA !!!

Komentáre
  1. Kudry píše:

    Oni tieto zhromaždenia rozpúšťajú lebo sa boja že ich zvrhnú z ich dobre platených miest.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s