Špeciálny súd

Posted: 22 júla, 2009 in právo

V súčasnosti je špeciálny súd ako inštitúcia pomerne často skloňovaný politikmi i médiami. Často sa stáva, že pri hodnotení postavenia a pôsobenia Špeciálneho súdu, viac ako odbornosť vystupuje dopredu politická príslušnosť diskutujúcich, emócie, či len snaha o upútanie pozornosti a nazbieranie politických bodov. Je teda Špeciálny súd, ako ho poznáme naozaj inštitúciou, ktorá chráni spoločnosť, alebo ide len o zbytočnosť?

História špeciálneho súdu

Špeciálny súd bol zriadený zákonom 453/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Jeho sídlom sa stalo mesto Pezinok a obvodom pôsobnosti celé územie Slovenskej republiky. Mal faktické postavenie krajského súdu a odvolacím súdom bol Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Právomoci Špeciálneho súdu podliehali poslanci NR SR, členovia vlády Slovenskej republiky, ale aj sudcovia a prokurátori, verejný ochranca práv a ďaľší. Osobitný význam mali trestné činy korupcie, trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, a ďaľšie.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu „účelom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie a organizovaného zločinu“ Predovšetkým z týchto dôvodov považovala spoločnosť Špeciálny súd za účinný nástroj boja proti rozmáhjúcej sa kriminalite.

Výhrady

Z pohľadu sudcov išlo však skôr o politický ako o odborný krok. Podľa správy, ktorú zverejnilo Ministerstvo Spravodlivosti 24. novembra 2008, odpovedalo všetkých osem Sudcovských rád Krajských súdov veľmi podobne, a síce, že vytvorenie Špeciálneho súdu nebolo konzultované so žiadnou právnickou odbornou autoritou a vytvára určité „kategórie“ sudcov, kde môže byť jedna zo skupín považovaná zo strany verejnosti za menej dôveryhodnú. Výsledkom diskusie odbornej spoločnosti boli rozdielne názory, zhodovali sa však v tom, že išlo pravdepodobne skôr o politický krok.

Názory na zachovanie Špeciálneho súdu sa vo výsledkoch odbornej diskusie rôznia. Prevláda však názor, že Špeciálny súd by mal zostať zachovaný, avšak s pozmenenými kompetenciami.

Ustanovenia, na ktoré treba reagovať sú predovšetkým tie, ktoré robia zo sudcov všeobecných súdov sudcov „druhej kategórie“ a môžu tak znižovať dôveryhodnosť súdnictva v očiach verejnosti.

Na toto naväzujúcim, dôležitým argumentom podporovateľov Špeciálneho súdu bol fakt, že sudcovia Špeciálneho súdu sú osobnosťami, ktoré sú z bezpečnostného hladiska úplne bez rizika a nehrozí pri nich vôbec žiadny, ani minimálny kontakt na podsvetie. Toto mala dokazovať prísna bezpečnostná previerka. Zabudlo sa však na to, že pri bezpečnostnej previerke sa dostanú citlivé informácie, aj zo súkromného života sudcov do rúk výkonnej moci, čím by mohla byť obmedzená nezávislosť súdu. Rovnako by tak mohli vznikať tlaky pri nepredĺžením platnosti osvedčenia o bezpečnostnej previerke. Z toho vyplýva, že Špeciálny súd určite nie je ovplyvniteľný podsvetím, ale existuje možnosť, že by mohol byť ovplyvnený vládnucími kruhmi. Nie je to však len problém Špeciálneho súdu, zásady budovania právneho štátu požadujú prísne odeľovanie jednotlivých druhou mocí a žiadajú vylúčenie akéhokoľvek ovplyvňovania- to platí aj pre vzťah výkonnej a súdnej moci. V súvislosti s ovplyvňovaním súdnej moci výkonnou sa spomínala aj možnosť súdenia tzv. na politickú objednávku. Svedkom týchto praktík sú najmä procesy z rokov 1948- 1989. Ďaľšou výhradou i požiadavkou teda je, aby bola úplne vylúčená akákoľvek možnosť zasahovania výkonnej moci tak do práce Špeciálneho súdu, ako aj do celej súdnej moci- v súlade s princípmi právneho štátu a trojdelenia moci.

Pozitíva

Napriek výhradám, ktoré boli vznesené, nemožno Špeciálnemu súdu uprieť snahu a úspechy. Súdil prípady, ktoré dlhodobo traumatizujú slovenskú spoločnosť- Bielik, Majský, Fruni, Adamčo Wänke, Grega alebo kyselinári. Spoločnosť stále považuje Špeciálny súd za určitú hradbu a nástroj boja proti korupcii a kriminalite. Samotné opatrenia týkajúce sa zabezpečenia nezávislosti a bezpečnosti sudcov, boli dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane mohli u časti spoločnosti vyvolávať pocit „kategorizácie“ sudcov, na strane druhej ale určite zabezpečovali nezávislosť Špeciálneho súdu od podsvetia.

Kam ďalej, Špeciálny súd?

Po rozhodnutí Ústavného súdu o neústavnosti Špeciálneho súdu prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon, ktorý vytvoril nasledovníka Špeciálneho súdu- Špecializovaný trestný súd. Poslanci Národnej rady prijali niektoré pripomienky odbornej verejnosti, napríklad rozšírili pôsobnosť aj na prípady úkladnej vraždy, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Znížil sa aj plat sudcov Špecializovaného trestného súdu. Ten teraz bude pokračovať v práci jeho predchodcu- Špeciálneho súdu.

Záver? Myšlienka Špeciálneho súdu je určite dobrou myšlienkou a ako taká sa nevylučuje s existenciou nezávislého súdnictva a právneho štátu. Ako vždy, závisí na tom, ako sa uskutoční. Špeciálny súd by sa dal považovať za určitú nadstavbu pri budovaní právneho štátu, pretože v prvom rade treba vytvoriť efektívny a fungujúci systém justície. Fungujúci systém justície, kde budú vylúčené vplyvy vládnej moci a neexistujúce politické objednávky, kde bude mať každý sudca zabezpečenú dokonalú, ba až nepriestrelnú ochranu a budú mu poskytnuté všetky prostriedky na spravodlivé rozhodnutia. Dosiahne sa tým nezávislosť súdnej moci od iných mocí, nie len moci organizovaného zločinu, pretože súdnu moc ako takú je potrebné budovať v súlade s princípmi trojdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu – ako nezávislú moc. Len systém súdnictva, ktorý je nezávislý od akýchkoľvek vplyvov, či už zo strany kriminálnych živlov na jednej strane, alebo vládnej moci na druhej strane sa môže nazývať objektívne spravodlivým. Zároveň sa tým vytvorí dôstojný pohľad na povolanie sudcu a patričná spoločenská úcta, ktorá tomuto stavu prináleží.

Alex

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s